peints
" TREXI"

(Magic Kitty )

oil on canvas
35 x 30 cm